Title of ... Description of .. VideoObject

Vážená pani doktorka, Vážený pán doktor,

dovoľte mi podeliť sa s Vami o vybrané zaujímavosti a novinky z našej práce v roku 2021.

Rok 2021 je za nami a môžeme konštatovať, že aj napriek pokračujúcej pandémii bol v mnohom iný ako rok 2020, kedy sme len získavali prvé skúsenosti s COVID-19. Aj  v roku 2021 bol na Slovensku veľký počet pacientov s týmto ochorením hospitalizovaných, čo si vyžadovalo prebudovať mnohé oddelenia na COVID oddelenia. Nemocničný personál sa tak musel prispôsobiť novej situácii a musel čeliť enormnej psychickej a fyzickej záťaži, za čo im všetkým patrí naša vďaka a uznanie.

 

Som rád, že naše pracovisko mohlo v oftalmológii poskytovať zdravotnú starostlivosť aj takým pacientom, ktorí nemohli byť vyšetrení, či operovaní na oddeleniach s obmedzeným režimom. Samozrejme, protiepidemiologické zásady boli striktne dodržiavané.

Dovoľte mi poďakovať sa Vám, kolegom, za dôveru a spoluprácu v roku 2021, a srdečne popriať, aby rok 2022 bol pre nás zdravotníkov ale i pre našich pacientov o niečo prívetivejší.

V mene kolektívu UVEA MEDIKLINIK

MUDr. Rastislav Vida, primár UVEA MEDIKLINIK

 

Ďaľšie informácie

  • sdo_type: VideoObject
  • sdo_name: Title of ...
  • sdo_description: Description of ..
  • sdo_duration: PT1M33S
  • sdo_contentUrl: http://www.example.com/video123.flv
  • sdo_embedUrl: http://www.example.com/videoplayer.swf?video=123
  • sdo_interactionCount: 1
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)