Title of ... Description of .. VideoObject

Zbavte sa okuliarov aj po päťdesiatke

štvrtok, 27 jún 2024 13:03

Ste vo veku približne 50+? Zahmlievajú sa vám okuliare alebo vás otravuje nosiť dennodenne okuliare alebo kontaktné šošovky? Starecká ďalekozrakosť je ochorenie, ktorému sa nevyhneme. Dobrou správou však je, že ho vieme vyriešiť. A to krátkym a bezbolestným operačným zákrokom.

 V článku sa dozviete... 

 • Čo je starecká ďalekozrakosť alebo PRELEX?               
 • Aké sú príznaky tohto ochorenia?
 • V čom spočíva operačný zákrok?
 • Aký typ šošovky je pre Vás vhodný?
 • Kto je vhodný na zákrok?
 • Rozdiel medzi sivým zákalom a PRELEX?
 • Hrozí vznik sivého zákalu po operácií?
 • Aká je ponuka operačných balíkov?
 • Využitie femtosekundového lasera pri zákroku?Výhody a nevýhody operačného zákroku?
 • Navrátenie dioptrií po operačnom výkone?
 • Ako prebieha predoperačné vyšetrenie?
 • Aké iný vyšetrenia sú potrebné pred zákrokom?
 • Čo si zobrať so sebou v deň zákroku?
 • Ako prebieha zákrok?
 • Ako prebieha pooperačná liečba a rekonvalescencia?
 • Ako prebieha pooperačná starostlivosť?
 • Aké je videnie po zákroku?
 • Zhoršené videnie po operácií PRELEX/CLE?
 • Kto u nás operuje stareckú ďalekozrakosť (PRELEX/CLE)?

Čo je starecká ďalekozrakosť?

Starecká ďalekozrakosť odborne presbyopia, je spôsobená fyziologickým starnutím vnútroočnej šošovky, ktorá postupne stráca svoju pružnosť, čím dochádza k postupnej strate zaostrovania. Tento prirodzený proces starnutia oka sa objavuje okolo 40. – 45. roku a spôsobuje zhoršenie videnia aj ľuďom, ktorí dovtedy boli celý život bez okuliarov.

Je celkom bežné, že človek s doteraz výborným zrakom začne potrebovať v svojich štyridsiatich rokoch +0,5 dioptrie na aktivity do blízka. V päťdesiatke sa dioptrie zvyšujú na približne +1,5+2,0, v šesťdesiatke na +2,5 až +3,5 dioptrie. Okolo 60. roku života presbyopia vrcholí, zvyčajne sa stabilizuje a ďalej sa už nezhoršuje.

 

 

 

Aké sú príznaky tohto ochorenia?

Hlavým príznakom sú očné problémy a zraková námaha pri čítaní malých písmen v texte, ktoré sa javia rozmazané a neostré. Ochorenie sa označuje aj ako „syndróm krátkych rúk“, kedy oddialenie textu pomáha pri zaostrovaní v počiatočných fázach stareckej ďalekozrakosti. S pribúdajúcim vekom sa následne objavujú problémy s videním na počítač, aj do diaľky. Okuliare na čítanie sa časom stanú nevyhnutnosťou. Špecifickú skupinu ľudí tvoria krátkozrakí pacienti (s mínusovou dioptriou), ktorí zväčša v presbyopickom veku okuliare skladajú a čítajú bez okuliarov

V čom spočíva operačný zákrok?

Stareckú ďalekozrakosť je možné riešiť operačnou metódou PRELEX - PREsbyopic Lens EXchange. Táto metóda spočíva vo výmene vlastnej prirodzenej šošovky, ktorá stratila schopnosť zaostrovať na blízke/vzdialené objekty, za umelú trifokálnu/multifokálnu vnútroočnú šošovku, ktorá pacientovi zabezpečuje kvalitné videnie na diaľku, strednú vzdialenosť a súčasne i do blízka.

Pri metóde  CLE - Clear Lens Extraction sa vlastná šošovka nahrádza jednoohniskovou umelou šošovkou – monofokálna šošovka, ktorá zaostruje do diaľky bez potreby okuliarov a na blízke vzdialenosti ostávajú slabšie okuliare.

 

 

Aký typ šošovky je pre Vás vhodný?

Umelá šošovka je vyberaná chirurgom podľa dôkladných predoperačných meraní, aby sa docielil čo najlepší pooperačný výsledok. Šošovkyimplantované natrvalo, vyrobené z najkvalitnejších materiálov, ktoré nie sú ovplyvniteľné zmenami súvisiacimi s vekom.

 

 

 

 

Kto je vhodný na zákrok?

Vhodnosť pacienta na operačné riešenie vždy určuje lekár na predoperačnom vyšetrení po doplnení kompletných meraní. Ideálny je ďalekozraký pacient v presbyopickom veku približne 50+, ktorý potrebuje plusové okuliare na blízko i do diaľky.

U ľudí, ktorí majú len okuliare na čítanie a do diaľky stopercentné videnie bez okuliarov, sa tento zákrok skôr neodporúča, keďže vedietrvalému odstráneniu pôvodnej šošovky

V prípade tzv. astigmatizmu sa používa špeciálny prepočet, kedy sa od určitej hodnoty vyberá tzv. tórický variant umelej šošovky, ktorý zabezpečí odstránenie cylindrickej zložky dioptrie.

Menej ideálna skupina ľudí sú krátkozrakí pacienti – s mínusovou dioptriou, ktorí zväčša v presbyopickom veku okuliare na blízko skladajú a čítajú bez okuliarov. V takýchto prípadoch rozhodnutie o vhodnosti zákroku závisí od konzultácie s lekárom a od požiadaviek a predstáv pacienta.

Aký je rozdiel medzi operáciou sivého zákalu a PRELEX?

Operácia sivého zákalu spočíva v odstránení vlastnej zakalenej  šošovky, ktorá zhoršuje videnie pacienta a nahradí sa umelou vnútroočnou šošovkou, aby sa videnie vyjasnilo a vylepšilo.

V prípade PRELEX/CLE zákroku ide o odstránenie vlastnej čírej vnútroočnej šošovky bez zákalu, výmenou za umelú šošovku, ktorá nahradí potrebu nosenia okuliarov. V prípade CLE ostanú okuliare na čítanie.

Hrozí vznik sivého zákalu po operácií?

Vzhľadom na to, že sa odstraňuje vlastná šošovka, v budúcnosti nemá ako vzniknúť sivý zákal, a teda zaniká potreba operácie sivého zákalu.

Aká je ponuka operačných balíkov?

Operácia PRELEX/CLE  nie je preplácaná zdravotnou poisťovňou. Na výber máme niekoľko operačných balíkov podľa druhu šošovky, ktorá sa bude implantovať. Pri implantácií využívame monofokálne vnútroočné šošovky – jednoohniskové,  a multifokálne vnútroočné šošovky – viacohniskové. Typy balíkov sú rôzne a obsahujú napríklad navigačný systém, asistenciu femtosekundovým laserom, pooperačné lieky či kontroly

Využitie femtosekundového lasera pri zákroku?

Operáciu PRELEX/CLE je možné vykonať s asistenciou femtosekundového laseraTento špeciálny laser zabezpečuje väčšiu presnosť a šetrnosť počas operácie. Laserový lúč veľmi presne a bezpečne vytvorí otvor na prednej ploche šošovky a následne „rozbije“ vlastnú šošovku na menšie kusy (fragmenty), ktoré sa neskôr odstránia z oka. Týmto procesom sa chirurgovi uľahčí prístup k šošovke, zjednoduší a urýchli operačný priebeh samotného odstránenia šošovky, čím sa zabezpečí vyššia šetrnosť pre okolité očné tkanivorýchlejšie hojenie.

Výhody a nevýhody operačného zákroku?

Hlavnou výhodou PRELEX/CLE zákroku je trvalé odstránenie dioptrií bez nutnosti pooperačného nosenia okuliarov. Respektíve pri CLE zákroku odstránenie dioptrií do diaľky s nosením okuliarov na čítanie.

Pri PRELEX/CLE zákroku je väčšinou možné operovať obe oči naraz v jeden deň (ak indikujúci očný lekár neodporučí inak). Ďalšou výhodou je bezbolestný priebeh zákroku a rýchle zotavenie po operácii.

Pri PRELEX zákroku s použitím trifokálnych/multifokálnych umelých šošoviek je potrebné vedieť o tzv. svetelných fenoménoch. Ide o fenomén, kedy sa v šere a v tme okolo zdroja svetiel (napr. protiidúce autá, lampy) objavujú biele kruhy a rozostrená svetelná hmla. V prvých týždňoch až mesiacoch môžu tieto svetelné fenomény pôsobiť rušivo, ale väčšinou sa časom zmiernia. Ďalej sa pri použití multifokálnych šošoviek udáva mierne znížený kontrast farieb v porovnaní s vlastnou vnútroočnou šošovkou, avšak u väčšiny pacientov to ťažkosti nevyvoláva.

Navrátenie dioptrií po operačnom výkone?

U približne 10% - 20% pacientov môže po operácii ostať zvyšková dioptria. Vo väčšine takýchto prípadov ale nie je nutné trvalé nosenie okuliarov. Skôr ide o príležitostné doostrenie okuliarmi na detailné písmená pri čítaní alebo šoférovaní. Ak predsa len dôjde k výraznejšej zvyškovej pooperačnej dioptrii, ktorá limituje spokojnosť pacienta a ostatné parametre oka spĺňajú kritéria, zváži sa tzv. laserová excimerová dokorekcia, ktorá je v cene pôvodného PRELEX/CLE zákroku.

Ako prebieha predoperačné vyšetrenie?

 • Predoperačné vyšetrenie

Predurčuje kvalitnýpožadovaný pooperačný výsledok, preto je dôležitý každý krok. Samotné vyšetrenie začína rozhovorom s lekárom – odoberá sa detailná anamnéza pacienta. Ideálne je, ak pacient príde s kompletnou zdravotnou dokumentáciou.  Taktiež je potrebná aj očná anamnéza s doterajším vývojom videnia.  Dôležitá je pre nás aj pracovná anamnéza a záľuby, keďže multifokálna šošovka nie je vhodná pre každého pacienta. Tento typ šošovky sa neodporúča implantovať u vodičov z povolania, poľovníkov alebo strelcov. Súčasťou vyšetrenia sú aj merania na prístrojoch. Vyšetrenie štandardne trvá hodinu a pól.

 • Vyšetrenia na prístrojoch

Na vyšetrení absolvujete meranie dioptrií, vyšetrenie zrakovej ostrosti bez korekcie a s korekciou do diaľky či blízka, kompletné vyšetrenie predného a zadného segmentu oka lekárom na štrbinovej lampe. Vyšetrenie zadného a predného segmentu oka sa realizuje v rozšírenej zreničke, kedy sa do oka aplikujú kvapky na ich rozšírenie, preto sa neodporúča šoférovať po vyšetrení aspoň 2 – 3 hodiny. Ďalším vyšetrením je OCT (optická koherentná tomografia) - špeciálny scan žltej škvrny na sietnici a zrakového nervu,  inak povedané najostrejší bod videnia. Zmeriame počet endotelových buniek, rohovkovú mapu – topografia a zmeriame šírky zreničky za svetla a tmy. Posledným vyšetrením je biometria – meranie parametrov oka nutných k výpočtu umelej šošovky pre daného pacienta.

 • Konzultácia s lekárom

Po skompletizovaní meraní na prístrojoch a vyšetrení lekárom prebieha konzultácia o vhodnosti, prípadne nevhodnosti k PRELEX/CLE zákroku. Vysvetlí sa samotný postup, priebeh operácie, predpokladaný pooperačný výsledok a hlavne výber šošovky, ktorá sa bude implantovať. V prípade zistenia iných očných ochorení (napr. glaukómové ochorenie, poškodenie zrakových nervov alebo sietnice a pod.) je PRELEX zákrok kontraindikovaný.

 • Dohodnutie zákroku

Po lekárskom vyšetrení následne prebieha konzultácia v konzultačnej miestnosti s našou koordinátorkou, kde pacient dostane všetky ostatné informácie ohľadom termínu, možnosti výberu operačných balíčkov, nadštandardných služieb a pooperačných kontrol.

Aké iné vyšetrenia sú potrebné pred zákrokom?

Pred operáciou je nutné absolvovať interné predoperačné vyšetrenie cestou obvodného lekára alebo internistu, aj keď sa zákrok realizuje v lokálnej anestézii. U ľudí, ktorí užívajú lieky na riedenie krvi sa štandardne pred operáciou vysádzajú, avšak postupujte podľa pokynov obvodného lekára/internistu. Tri dni pred operáciou si pacient začne aplikovať do operovaného/operovaných oka/očí antibiotické kvapky – lekársky predpis dostane na predoperačnom vyšetrení.

Čo si zobrať so sebou v deň zákroku?

V deň zákroku pacient prichádza na našu kliniku na objednaný čas. Prinesie si so sebou komplet zdravotnú dokumentáciu, vrátane interného predoperačného vyšetrenia. V deň zákroku netreba prísť nalačno, skôr je vhodné sa predtým ľahko najesť a napiť. Pacientky sú poučené, aby prišli odmaľované a bez šperkov.

Ako prebieha zákrok ?

 

MUDr. Rastislav Vida na operačnej sále

 

Po vstupe na kliniku si pacienta prevezme sestra z predoperačnej prípravy, kde sa skontroluje videnie, vnútroočný aj krvný tlak, označí sa operované oko fixkou nad obočie a začne sa s aplikáciou očných kvapiek na znecitlivenie oka a rozšírenie zreníc. Následne pacienta odprevádzame na operačnú sálu, kde sa prezlečie do sterilného oblečenia, ktoré dostáva od nás. Ďalej prebieha prvá dezinfekcia okolia oka a samotného oka, ktorá sa na operačnom stole opakuje. Samotný vnútroočný zákrok výmeny šošovky na jednom oku trvá približne 15 minút.

Pri použití femtosekundového lasera je pacient najprv uložený na operačnom lôžku, kde prebehne laserové ošetrenie šošovky za pomoci chirurga a biomedicínskeho inžiniera, počas ktorého sa celý proces priebežne vysvetľuje. Ošetrenie laserom je bezbolestné. Následne sa pacient presunie na druhý operačný stôl, kde prebehne druhá časť operácie.

Počas operačného zákroku prebieha komunikácia medzi chirurgom a pacientom. Pacient je inštruovaný operatérom. Rovnako pacient pri akomkoľvek diskomforte informuje operatéra. Po dezinfekcii operačného poľa je pacientovi nasadený na oko rozvierač – znemožní žmurkanie. Nasleduje opätovné lokálne znecitlivenie oka kvapkami. Celý operačný zákrok je bezbolestný, niekedy pacient môže pociťovať mierny tlak, a to pri vkladaní umelej vnútroočnej šošovky do oka. Po operácii sa oko väčšinou prelepí sterilným krytím. Ak sú operované obe oči naraz, zalepí sa len jedno oko. Prelepené oko sa necháva do ďalšieho dňakvapká sa podľa inštrukcií operatéra.

Celkový čas strávený na našej klinike v deň operácie je priemerne 2-3 hodiny.

 

MUDr. Rastislav Vida a MUDr. Juraj Halička PhD., spolu s inštrumentárkami na operačnej sále

 

 

Ako prebieha pooperačná liečba a rekonvalescencia?

Po operácii si pacient aplikuje do operovaného oka pooperačné kvapky s postupným znižovaním dávky podľa odporučenia ošetrujúceho lekára na každej kontrole. Štandardne liečba trvá 1 mesiac. Po operácií väčšinou býva len mierny pocit rezania, pálenia, slzenia, tlaku alebo diskomfortu v oku, ktoré sa postupne zmierňujú. V prípade akýchkoľvek ťažkostí sú pacienti poučení o možnosti využitia pohotovostnej linky alebo urgentného vyšetrenia pri pocite zhoršovania stavu a komplikácií.

Ako prebieha pooperačná starostlivosť?

Pooperačná starostlivosť vyžaduje sledovanie pacienta najmenej po dobu jedného mesiaca po zákroku z dôvodu možných pooperačných komplikácií. Pooperačné kontroly sú na našom pracovisku realizované na nasledujúci deň po operácii, po týždni a po mesiaci. Následne individuálne po 3 mesiacoch alebo pol roka od operácie. Šetriaci režim sa odporúča dodržiavať aspoň 1 mesiac po operačnom zákroku. Dĺžka pracovnej neschopnosti je veľmi individuálna, záleží na charaktere práce.

Aké je videnie po zákroku?

Každý operačný zákrok, akým je aj výmena vnútroočnej šošovky, potrebuje čas na hojenie a rekonvalescenciu. Videnie prvé dni po zákroku môže byť mierne menlivé, hmlisté, neostré z dôvodu pooperačného opuchu a nestability dioptrie. Postupnou lokálnou liečbou sa stav zlepšuje, stabilizuje, prebieha adaptácia mozgu na „nové videnie“, človek sa učí pozerať „na novo". Preto je dôležitá spoluprácatrpezlivosť pacienta.  Väčšina pacientov vníma zlepšovanie videnia už prvé pooperačné dni. K definitívnemu ustáleniu a zhojeniu dochádza väčšinou do 3 – 6 mesiacov.

Zhoršené videnie po operácií PRELEX/CLE?

Ako aj po operácií sivého zákalu, aj po PRELEX/CLE zákroku môže s odstupom mesiacov, či rokov dôjsť k tzv. sekundárnej katarakte. Ide o zmnoženie buniek, zhrubnutie a zašednutie zadnej časti pôvodného šošovkového puzdra, ktoré spôsobí postupné prihmlievanie a zhoršovanie videnia v porovnaní s čerstvým pooperačným videním. Liečba spočíva v elegantnom rýchlom laserovom ošetrení zadného puzdra bez dotyku a bolesti, s navrátením opätovnej zrakovej ostrosti.

Kto u nás operuje stareckú ďalekozrakosť? 

 

 

MUDr. Peter Žiak, PhD.

 

 

MUDr. Rastislav Vida 


 

MUDr. Juraj Halička, PhD.

 

V prípade, že by ste mali na nás ďalšie otázky alebo by ste mali záujem o zákrok, neváhajte nás kontaktovať v ordinačných hodinách na čísle 043/401 26 00 na mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

Ďaľšie informácie

 • sdo_type: VideoObject
 • sdo_name: Title of ...
 • sdo_description: Description of ..
 • sdo_duration: PT1M33S
 • sdo_contentUrl: http://www.example.com/video123.flv
 • sdo_embedUrl: http://www.example.com/videoplayer.swf?video=123
 • sdo_interactionCount: 1
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)