Title of ... Description of .. VideoObject

Chcete sa zbaviť okuliarov? Toto by ste mali vedieť.

pondelok, 12 jún 2023 09:54

Množstvo pacientov má pred operačným zákrokom obavy a v hlave im víri veľké množstvo otázok. Preto sme sa rozhodli pripraviť najčastejšie otázky, na ktoré sa nás pýtali pacienti, ktorí sa rozhodli podstúpiť refrakčnú laserovú operáciu aby sa zbavili okuliarov, či nosenia šošoviek.

Čo je to refrakčná laserová operácia a v čom spočíva? 

Princípom operácie je zmena zakrivenia rohovky pomocou laserového lúča. K zmene rohovkového tkaniva dochádza na princípe odparenia jej časti – evaporácie. V prípade korekcie krátkozrakosti ide o cielené oploštenie centrálnej časti rohovky, pri korekcii astigmatizmu naprávame pôvodne nepravidelný tvar rohovky.

V čom spočíva problém?

Krátkozrakosť (myopia) je dioptrická chyba, ktorá spôsobuje zhoršené videnie do diaľky. Obraz sledovaného predmetu (pri pohľade do diaľky) dopadá pred sietnicu a na sietnici je rozostrený. Krátkozraké oko je dlhšie, než by malo byť. Predĺženie predozadnej dĺžky oka – tzv. axiálna krátkozrakosť je najčastejšou príčinou myopie. Oveľa vzácnejšia je príčina v zvýšenom zakrivení rohovky alebo prednej či zadnej plochy šošovky. Krátkozrakosť sa vyvíja na genetickom základe.  Môžu ju však ovplyvňovať aj tzv. environmentálne príčiny, teda napríklad zvýšená námaha oka pri štúdiu a častom čítaní, sledovaní televízora či práci na počítači, zlé svetelné podmienky pri čítaní.

Krátkozrakosť býva spojená aj so zmenami optického aparátu oka a s niektorými očnými ochoreniami, ako je napríklad cukrovkasivý zákal alebo ochorenia rohovky a očnej šošovky, kedy dochádza k zmenám ich zakrivenia.

 

 

Astigmatizmus je cylindrická očná chyba. Jedná sa o nepravidelné zakrivenie rohovky, ktoré zhoršuje videnie ako do diaľky, tak i do blízka. Astigmatizmus je vo väčšine prípadov vrodený, ale v niektorých prípadoch sa môže objaviť aj v dospelosti v súvislosti s niektorými očnými ochoreniami.

 

 

Pre koho je zákrok vhodný?

Zdravotné indikácie: 

Operácia je indikovaná u zdravého motivovaného pacienta s ustálenou refrakčnou chybou a dostatočnou hrúbkou rohovky. Pacient by sa nemal liečiť na cukrovku, ochorenia štítnej žľazy, ochorenia spojivového tkaniva, epilepsiu a určité metabolické a imunitné ochorenia zhoršujúce proces hojenia a rekonvalescencie. Kontraindikáciou laserového zákroku môže byť lokálne kožné ochorenie, akútny i chronický zápal spojiviek, vredy na rohovke, očné infekcie, ale aj zlé hojenie rán (tzv. keloidné jazvy).

 

Vekové ohraničenie:

Operácia je vhodná pre pacientov od 18 rokov s ustálenou dioptrickou chybou. Obvykle sa operujú pacienti do 40. roku života. Po tomto veku už nastupuje presbyopia tzv. starecká ďalekozrakosť a pacient by musel napriek odstráneniu dioptrií na diaľku časom nosiť aj tak okuliare do blízka. Laserový zákrok by už v strednom veku preto nepriniesol optimálny výsledok.

 

Aká je optimálna výška dioptrií (pri krátkozrakosti)?

Operáciu odporúčame vykonávať obvykle od -1 do -9 dioptrií

 

Aká je optimálna výška cylindrov (pri astigmatizme)?

Operáciu odporúčame vykonávať obvykle od -1 do -5 cylinder

 

Je operácia bezpečná?

Určite áno. Ako prvé “bezpečnostné“ opatrenie u nás absolvujete predoperačné vyšetrenie, na ktorom urobíme všetky potrebné merania, vylúčime možné kontraindikácie a tým pádom znížime riziko pooperačných komplikácií na minimum. Druhým opatrením je zopakovanie kľúčových meraní v deň operácie pred samotným zákrokom. Tretie opatrenie je technologické vybavenie – naše laserové prístroje, ktoré sú vybavené najnovšími technológiami a softvérmi, ktoré sú mimoriadne presné a neustále monitorujú pohyb oka, čo zabezpečí bezpečné a presné laserovanie. Štvrtým opatrením sú naši operujúci lekári, ktorí majú pod absolútnou kontrolou celý priebeh zákroku, vrátane samotného laserovania. 

 

Tehotenstvo a laserová operácia očí

Zákrok neodporúčame vykonávať v tehotenstve. Dôvodom je, že lieky používané k pooperačnému hojeniu prechádzajú placentárnou bariérou a dostali by sa do obehu dieťaťa. Tak isto nie je operácia vhodná ani počas kojenia, keďže sa lieky dostávajú aj do materského mlieka. V tehotenstve a pri kojení naviac dochádza k hormonálne podmieneným zmenám v rohovke a zákrok by mohol byť nepresný.

 

Akými metódami operujeme?

Operačných metód máme niekoľko a pacientovi sú jednotlivé metódy odporučené na základe predoperačného vyšetrenia a meraní pred operáciou, ktoré u nás absolvujete.

 

 

Prečo je dôležité absolvovať predoperačné vyšetrenie v UVEA?

Na predoperačnom vyšetrení sú vykonané všetky potrebné merania, ktorými vylúčime kontraindikácie a znížime riziko možných komplikácií na minimum. Aby ste mali predstavu, tak vykonáme napríklad Schirmerov test, ktorý je veľmi dôležitý pre výlučenie syndrómu suchého oka a overenie tvorby dostatočného množstva slzného filmu v oku, či napríklad topografiu rohovky, vďaka ktorej si budeme istí, že je hrúbka rohovky dostatočná na vykonanie zákroku a mnohé ďalšie.

 

Je operácia bolestivá?

Samotná operácia je úplne bezbolestná vďaka anestetickým kvapkám, ktoré vám kvapneme pred zákrokom do oka.

 

Ako je to s pooperačnými bolesťami?

Po operácii v závislosti od použitej metódy nastupuje určitý stupeň diskomfortu v zmysle rezania, pálenia, štípania alebo slzenia očí. Pri povrchových metódach (LASEK a SmartSurfACE) nastupujú individuálne rýchlo. Niektorí pacienti považujú za najhorší 1. deň, u iných sa ťažkosti prejavia až na 3. deň po operácii a niektorí pociťujú ťažkosti úplne minimálne. Ťažkosti sa obvykle prejavujú prvých 5 dní po operácii. Potom pacient väčšinou ťažkosti už vôbec nepociťuje. Dôležité je spomenúť, že ak by bol pre vás pocit diskomfortu príliš veľký, tak sa dá relatívne pohodlne zvládnuť bežne dostupnými analgetikami

Po metóde Relex Smile je pooperačný priebeh väčšinou bez ťažkostí už na druhý deň

 

Ako prebieha predoperačné vyšetrenie?

Pred predoperačným vyšetrením je nutné vysadiť a nenosiť kontaktné šošovky po dobu 14 dní. Je to kvôli presnosti meraní, najmä rohovkovej topografie, ktorá môže byť vplyvom nosenia kontaktných šošoviek skreslená. Rohovková topografia má pred laserovým zákrokom nezastupiteľný význam, keďže poskytuje informácie o hrúbkezakrivení rohovky, na ktorej sa samotný zákrok vykonáva, preto musí byť čo najpresnejšia. Po príchode do ambulancie pacientovi premeriame dioptrieočný tlak. Následne meriame zrakovú ostrosť – naturálne, teda bez korekcie, a následne s najlepšou možnou korekciou pomocou dioptrických sklíčok. Lekár na štrbinovej lampe prezrie predný segment oka. Pokračuje sa meraniami, z ktorých najdôležitejšia je rohovková topografia, ktorá sa opakuje niekoľkokrát, aby boli výsledky čo najspoľahlivejšie. Keď sú všetky merania hotové, zmeriame slzivosť pomocou filtračných papierikov umiestnených do spojovkového vaku. Následne pacient dostane kvapky na rozšírenie zrenice, a kým zaúčinkujú, čaká v čakárni. Následne vyšetríme očné pozadie. Na konci vyšetrenia sa pacient dozvie, či je vhodný na laserový zákrok a aké konkrétne metódy prichádzajú do úvahy.

Aké sú dôležité meranie pred operáciou?

Súčasťou predoperačného vyšetrenia je komplexné očné vyšetrenie, ktoré poskytuje informáciu o celkovom zdravotnom stave očí pacienta. Pred laserovým zákrokom sú najdôležitejšie: meranie dioptrii, vyšetrenie zrakovej ostrosti, rohovková topografia, biometria, resp. dĺžka oka, test slzivosti.

Ako bude prebiehať operačný deň?

Pred operáciou je nutné 10 až 14 dní nenosiť kontaktné šošovky, na operáciu prísť bez make upu, príp. umelých mihalníc. Pri suchších očiach môže byť nutné v predoperačnom období kvapkať umelé slzy na zlepšenie kvality slzného filmu, o čom pacienta informuje lekár na predoperačnom vyšetrení. 

 

Príprava pacienta na zákrok:

Keď sa pacient dostaví na zákrok, opakuje sa meranie dioptrii, zrakovej ostrosti a rohovkovej topografie. Keď sú merania zrealizované a skontrolované, pacientovi sa niekoľkokrát kvapkajú kvapky na znecitlivenie očí. Následne sa pacient presunie na laserovú operačnú sálu. 

 

Priebeh samotného zákroku:

Pri všetkých metódach pacient leží na laserovom operačnom lôžku a operujú sa obe oči v jeden deň hneď po sebe. Prvým krokom operácie je vždy naloženie rozvierača, ktorý zabraňuje žmurkaniu, a výplach oka dezinfekčným roztokom

 

Pri metóde LASEK sa na znecitlivený povrch rohovky aplikuje roztok etanolu, ktorý uvoľní povrchovú vrstvu rohovky – epitel, ktorý operatér následne “odhrnie“ nabok. Potom sa spustí laser, ktorý pracuje niekoľko sekúnd. Následne operatér povrch rohovky opláchne sterilným roztokomspäť prekryje odhrnutým epiteliálnym lalokom. 

 

Pri zákroku SmartSurfACE sa rovno aplikuje excimerový laser, ktorý opracuje povrch rohovky bez potreby priameho dotyku s rohovkou oka. Pri oboch zákrokoch sa na povrch oka aplikuje antiobiotická kvapka a naloží sa terapeutická kontaktná šošovka, ktorú vyberieme v 5. deň od operácie. 


Pri zákroku Relex Smile vytvorí femtosekundový laser vnútri rohovky lentikulu (tenký disk), ktorú operatér následne odstráni z rohovky špeciálnou pinzetou cez niekoľko milimetrový rez. Na povrch oka sa aplikujú antibiotické kvapky. V tomto prípade sa terapeutická kontaktná šošovka nenakladá, keďže povrch rohovky zostáva neporušený.

 

 

Koľko trvá operácia?

Samotná operácia trvá len niekoľko minút. Pacient na klinike však strávi aj s kompletnou prípravou približne 2 až 3 hodiny

 

Čo ak pacient pohne okom? 

Pohyb oka počas operácie nie je problémom, keďže laser je vybavený špeciálnym senzorom zaznamenávajúcim pohyb očí. V prípade, že senzor zaregistruje pohyb oka, laser prestane pracovať a znova sa spustí až vtedy, keď je oko v správnej polohe. 

 

Pooperačná starostlivosť a doba rekonvalescencie 

Po zákroku pacient odchádza domov s balíkom kvapiek. Prvý deň si kvapká antibiotické kvapky každú hodinu. Ako postupne odznievajú účinky anestetických kvapiek, môžu sa objaviť bolesť, rezanie, svetloplachosť. Je dobré sa prvý deň, prípadne aj druhý, zdržiavať v tmavšej miestnosti a oči mať čo najviac zatvorené. Samozrejmosťou je kľudový režim prvých niekoľko pooperačných dní. Na druhý deň má pacient kontrolu, kde sa skontroluje stav očí, prípadne poloha terapeutickej kontaktnej šošovky, ak je vložená. Pacient je tiež poučený o ďalšom kvapkaní pooperačných kvapiek. Od druhého dňa kvapká troje kvapky, antibiotické kortikoidné, ktoré slúžia na zabránenie jazveniu rohovky. Na zvlhčenie očí slúžia umelé slzy, ktoré je vhodné kvapkať aspoň 5x denne, pri výraznejších pocitoch rezania a pálenia aj viac. Na každej kontrole sa kvapkanie upraví.

 

Čo môže pacient pociťovať po zákroku?

Niekedy už hneď po zákroku pacient vníma zlepšenie videnia, ale nie je to pravidlo. Zrak sa postupne vyostruje najbližších niekoľko týždňov až mesiacov. Počas prvých dní, môže byť videnie dočasne zhoršené a výrazne kolísavé. Medzi bežné ťažkosti patrí rezanie, slzenie, svetloplachosť a začervenanie očí. 

 

Kedy je možné opäť začať nosiť make up?

Make up by sa nemal nosiť minimálne do doby, kedy je povrch rohovky úplne prehojený. Počas kontroly na piaty pooperačný deň sa z oka vyberá terapeutická kontaktná šošovka. Po výbere lekár skontroluje stav rohovky a pokiaľ je jej povrch úplne prehojený, pacientka sa môže opäť začať maľovať. Vždy je dobré sa lekára na kontrole priamo opýtať, či je už vhodné používať make up. 

 

Pooperačné kontroly a sledovanie stavu

Prvá kontrola je na druhý deň po operácii, následne na piaty deň, po mesiaci, po troch mesiacochpolroka od zákroku. 

 

Kedy uvidí pacient výsledky zákroku?

Je to veľmi individuálne. Prvé pozitívne výsledky pacienti častokrát pozorujú bezprostredne po operácii. Zrak sa však vyostruje postupne. Niektorí pacienti vnímajú prvé zlepšenie videnia ihneď po zákroku, resp. na druhý deň, a niekedy to môže trvať aj niekoľko týždňov. Bezprostredne po zákroku môže byť videnie dočasne aj zhoršené. Vo všeobecnosti zvykne videnie kolísať najmä počas prvého mesiaca, potom už sú zmeny väčšinou len mierne a pacienti obvykle pozorujú už iba zlepšujúce sa vyostrovanie videnia.

Čo ak mám príliš vysoké dioptrie? Aké sú možnosti?

Laserové zákroky prebiehajú na rohovke, ktorá má svoje limitácie. Čím vyššiu dioptriu chceme odstrániť, tým hrubšia by rohovka mala byť, aby aj po zákroku ostala stále dostatočne hrubá. Ak je rohovka tenšia, príp. ak by po zákroku neostala dostatočnej hrúbky, nemôžeme laserovú operáciu vykonať. Takisto rohovka pred laserovým zákrokom musí byť úplne zdravá.

Aký pacient je vhodný na fakické šošovky? 

Vo všeobecnosti sú to pacienti s vyššími dioptriami ako pri laserových zákrokoch. Ideálny pacient má nad 21 rokov, stabilné a vysoké dioptrie nad -6 dioptrií a viac (ťažká myopia), dostatočný počet endotelových buniek rohovky. Takisto musí mať dostatočne hlbokú prednú komoruširoký komorový uhol - jednoducho povedané, v oku musí byť dostatok priestoru, aby sa tam zmestila umelá šošovka navyše bez toho, aby pacientovi spôsobovala problémy. Všetky parametre sa merajú na predoperačnom vyšetrení. 

 

Ako prebieha operácia implantácie fakických šošoviek?

Zákrok prebieha na operačnej sále za sterilných podmienok v lokálnej anestézii. Pacient je pri vedomí, pričom oko je lokálne znecitlivené kvapkami. Do oka sa vloží rozvierač, ktorý zabraňuje žmurkaniu, a následne sa urobia drobné rezy na rohovke, cez ktoré chirurg do oka zavedie mikrochirurgické nástroje. Pod mikroskopom do oka vloží umelú šošovku cez vytvorené rezy. Na konci operácie sa oko opláchne, dá sa doň mastička a pacient so zalepeným okom odchádza domov.

 

Sú fakické šošovky trvalým riešením?

To závisí od viacerých faktorov. Časom môže dioptria narásť, čo by znamenalo, že už šošovky nedokážu zrak dostatočne skorigovať. Aj preto sa snažíme operovať pacientov, ktorí majú dioptrie dlhodobo stabilné. Vo vyššom veku sa môže objaviť sivý zákal, ktorý zhoršuje videnie bez ohľadu na dioptrie a vyžaduje osobitnú operáciu. Takisto okolo 40. roku života klesá schopnosť oka zaostrovať do blízka – nastupuje starecká ďalekozrakosť, čo si vyžaduje korekciu okuliarmi na čítanie.

 

Kto vykonáva refrakčné laserové operácie v UVEA?

 

Ako dlho po zákroku môžem ... ?

Športovať – ľahšie aktivity (prechádzka) po 1 týždni, fyzicky náročnejšie aktivity po 4 týždňoch

Maľovať sa – po 5 dňoch až týždni 

Ísť lietadlom – po 1 týždni 

Umyť si vlasy – po pár hodinách až dňoch – ale opatrne, aby sa voda či šampón nedostali do očí 

Môže sa dostať voda do oka  – nemala by sa, kým oko nie je úplne zahojené. 

Otehotnieť – po dokončení kvapkania (kortikoidové kvapky by sa nemali kvapkať počas tehotenstva), číže štandardne pri LASEKu a SmartSurfACE po 3 mesiacoch, pri RELEX Smile po 1 mesiaci 

 

Prečo sa pre operáciu rozhodli naši pacienti?

 • skvalitnenie života
 • športové aktivity bez prekážok vo videní
 • žiadne svojvoľné posúvanie kontaktných šošoviek v oku
 • žiadne zahmlievanie okuliarov 
 • život bez vedľajších účinkov zlého videnia
 • žiadne ďalšie výdavky na nové okuliare, šošovky a roztoky k šošovkám
 • operácia trvá pár minút
 • už nemusíte mať starosť, či ste si doma nezabudli okuliare či šošovky
 • pri metóde Relex Smile dokážete fungovať prakticky už na 2. deň po zákroku

 

Nina sa venuje extrémnym športom a trénerstvu. V UVEA absolvovala refrakčnú laserovú operáciu metódou LASEK pred 8 rokmi.

Foto: Archív Niny

Instagram: @ninacsonkova

 

Ján miluje beh. V UVEA absolvoval refrakčnú laserovú operáciu metódou Relex Smile pred 2 rokmi.

Foto: Archív Jána

Instagram: jan_cerven

 

 

Ľudmila sa profesionálne živí fotografiou a to konkrétne fotením dych berúcich portrétov v Prahe. V UVEA absolvovala refrakčnú laserovú operáciu metódou LASEK pred 7 mesiacmi.

Foto: Archív Ľudmily

Instagram: @pragueful

 

Vedeli ste, že máte k operácií doživotnú záruku na dokorekciu?

Dioptria sa môže po čase vrátiť, čo sa pred zákrokom nedá úplne 100% predpovedať. Preto vykonávame dôkladné predoperačné vyšetrenie, ktoré nám v mnohých parametroch uľahčí „predpovedať“ možné pooperačné komplikácie a vylúčiť možné kontraindikácie. Pokiaľ by sa však po operácií aj tak prinavrátila časť dioptrie, je možné vykonať dokorekciu – dodatočné odstránenie dioptrie, pokiaľ to rohovka dovoľuje. Doživotnú záruku na dokorekciu máte v cene operačných metód LASEK, SmartSurfACERelex Smile.

 

 

 Pokiaľ sme stále nezodpovedali jednu z vašich otázok, tak nás neváhajte kontaktovať.

Ďaľšie informácie

 • sdo_type: VideoObject
 • sdo_name: Title of ...
 • sdo_description: Description of ..
 • sdo_duration: PT1M33S
 • sdo_contentUrl: http://www.example.com/video123.flv
 • sdo_embedUrl: http://www.example.com/videoplayer.swf?video=123
 • sdo_interactionCount: 1
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Aktuality a Blogy

 • Značky: 2024
  Zbavte sa okuliarov aj po päťdesiatke Zbavte sa okuliarov aj po päťdesiatke

  Ste vo veku približne 50+? Zahmlievajú sa vám okuliare alebo vás otravuje nosiť dennodenne okuliare alebo kontaktné šošovky? Starecká ďalekozrakosť je ochorenie, ktorému sa nevyhneme. Dobrou správou však je, že ho vieme vyriešiť. A to krátkym a bezbolestným operačným zákrokom.

 • Značky: 2024
  Príbeh pacientky Niny. Kajakárky, ktorá mala problém so zrakom Príbeh pacientky Niny. Kajakárky, ktorá mala problém so zrakom

  Nina je naša pacientka, ktorá pred niekoľkými rokmi podstúpila v UVEA laserovú operáciu očí. Je to športovkyňa telom i dušou a zrak je pre ňu, ako aj pre iných veľmi dôležitý „nástroj“. Nina je živým príkladom toho, ako môže operácia…

 • Značky: 2024
  Meranie zraku na základnej škole v Martine Meranie zraku na základnej škole v Martine

  Dňa 30.4. sme uskutočnili skríningové meranie krátkozrakosti na Evanjelickej spojenej škole v Martine. Na celom projekte sa podieľala UVEA klinika s Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Martine a taktiež s Univerzitnou nemocnicou v Martine.

viac aktualít