Title of ... Description of .. VideoObject

Zamerané na sivý zákal

štvrtok, 07 apríl 2022 14:04

V posledných mesiacoch sme v UVEA riešili hneď niekoľko zložitých a zaujímavých diagnóz. Hoci špecifiká a komplikácie boli pestré, základ problému u týchto pacientov tvorila diagnóza sivého zákalu – katarakty. Keďže sivý zákal je pomerne bežným ochorením a stretne sa s ním počas svojho života množstvo ľudí, rozhodli sme sa vám predstaviť niekoľko zaujímavých prípadov, ktoré sme na klinike za posledné obdobie riešili.

Sivý zákal a syndróm vlajúcej dúhovky

Jedným z nich bol aj pacient s matúrnou kataraktou - pokročilým štádiom sivého zákalu, ktorý videl jedným okom len prsty pred okom a druhým videl na 30% z normy. Šošovka oka je vtedy mimoriadne tvrdá a na jej „rozbitie“ pomocou ultrazvukovej sondy je nutné použiť väčšiu intenzitu ultrazvuku.

Pacient mal k svojej diagnóze pridružený aj tzv. IFIS - syndróm vlajúcej dúhovky, ktorý spôsobuje, že je zrenička pacienta zúžená a nie je schopná zostať rozšírená po aplikácii mydriatík – kvapiek slúžiacich na rozšírenie zreničiek. IFIS chirurgovi zhoršuje prehľadnosť operačného poľa a dúhovku si musí roztiahnuť špeciálnymi háčikmi. 

Zákrok sa napriek svojej komplexnosti podaril výborne a my sme boli veľmi radi, že sme pacientovi pomohli obnoviť zdravý zrak do významnej miery. Operácia pacientovi priniesla zlepšenie zraku, a s ním i celkovej kvality života. Dnes vidí slabším okom na 30% z normy a druhým na 90% z normy.

Implantovali sme prvú EDOF šošovku

V apríli sme prvýkrát pacientovi implantovali umelú vnútroočnú šošovku typu EDOF (Extended Depth Of Focus). Ide o typ monofokálnej šošovky, teda šošovky s jedným ohniskom, ktorá zlepšuje videnie do diaľky, ale zároveň umožňuje pacientovi aj tzv. sociálne videnie (na mobil, palubovku v aute a pod.) bez okuliarov. Na čítanie na blízko sú aj po operácii potrebné okuliare, avšak s hodnotou dioptrie len približne +1,5. 

Pacient k nám prišiel s diagnózou sivého zákalu, kvôli ktorému videl do diaľky len na 16% a do blízka na 40% z normy videnia zdravého oka. Po operácii pacient vidí vďaka inovatívnej šošovke do diaľky a na strednú vzdialenosť na 100%, zatiaľ čo na čítanie mu stačia slabšie okuliare.  

Dva zákaly a záchrana zraku

Túto jar našu pomoc vyhľadal aj 75-ročný pacient s pocitom zhoršeného videnia, ktoré pozoroval na pravom oku, zatiaľ čo jeho ľavé oko sa zhoršovalo postupne v čase. Pacient bol diabetik, s čím súvisí aj zvýšené riziko vzniku sivého zákalu. 

Po príchode na kliniku bol pacient schopný pravým okom čítať len prsty pred okom, na ľavom oku videl 30% z normy. Na pravom oku sme mu diagnostikovali matúrnu kataraktu – pokročilé štádium sivého zákalu, na ľavom oku zas kortikonukleárnu progredujúcu kataraktu – zväčšujúci sa zákal v jadre a kôre šošovky. 

Pri plánovaní zákroku sme sa museli vysporiadať s niekoľkými komplikáciami (pseudoexfoliačným syndrómom – PEX, rizikom syndrómu IFIS) či nízkym počtom endotelových buniek rohovky, ktoré mohlo spôsobiť dlhšie hojenie očí po operácii či vyššie riziko pokročilého stupňa sivého zákalu. 

Operácie sme uskutočnili s odstupom dvoch týždňov, a už krátko po nich sme u pacienta sledovali výrazné zlepšenie. Pooperačne sa pacient cíti dobre, je bez ťažkostí. Na pravom, horšom oku videl pacient na mesačnej kontrole už na 50% z normy. Na ľavom oku vidí po mesiaci na 100%.

Ďaľšie informácie

  • sdo_type: VideoObject
  • sdo_name: Title of ...
  • sdo_description: Description of ..
  • sdo_duration: PT1M33S
  • sdo_contentUrl: http://www.example.com/video123.flv
  • sdo_embedUrl: http://www.example.com/videoplayer.swf?video=123
  • sdo_interactionCount: 1
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)