Title of ... Description of .. VideoObject

Úspešný glaukómový deň v Ružomberku!

Tuesday, 26 March 2024 11:11
Vyšetrenie očného pozadia na štrbinovej lampe. Vyšetrenie očného pozadia na štrbinovej lampe.
There is no translation available.

V našej novootvorenej ambulancii v Ružomberku sme v rámci Svetového týždňa glaukómu uskutočnili bezplatné preventívne meranie vnútroočného tlaku. To patrí v rámci prevencie glaukómu inak nazývaného aj zelený zákal, medzi základné diagnostické merania. Pacientom sme v prípade zistenia zvýšeného vnútroočného tlaku odporučili ďalší postup.

Tichý zabijak zraku
Glaukóm, ktorý je inak nazývaný aj zelený zákal, je chronické ochorenie zrakového nervu. Práve zvýšenie vnútroočného tlaku je základným rizikovým faktorom pri vzniku zeleného zákalu. Ďalšími faktormi môže byť rodinná anamnéza, diabetes – cukrovka, vyšší vek pacienta a iné. Zelený zákal je nebezpečný najmä tým, že sa vo väčšine prípadov v počiatočných štádiách neprejavuje špecifickými príznakmi. Pri neskorom odhalení môžu následky tohto ochorenia viesť až k slepote. Práve preto sú pravidelné očné prehliadky kľúčové.

Preventívne meranie očného tlaku sme uskutočnili aj v UVEA
Dňa 13.3. sme v rámci Svetového týždňa glaukómu uskutočnili preventívne meranie očného tlaku v našej spádovej očnej ambulancii v Ružomberku. Tento deň považujeme za úspešný najmä preto, že o meranie prejavilo záujem až 25 pacientov. U 3 pacientov sme zistili mierne zvýšený vnútroočný tlak a odporučili sme im ďalší postup. Každého pacienta sme taktiež upozornili na dôležitosť prevencie zraku, ktorá významne napomáha včasnej diagnostike nielen glaukómu.

Vyšetrenie očného pozadia na štrbinovej lampe.
Vyšetrenie očného pozadia na štrbinovej lampe.

„Glaukóm je takzvaný tichý zabijak zraku a preto je potrebné, aby pacienti chodili na preventívne očné prehliadky. Pacientom sme zmerali vnútroočný tlak, skontrolovali zrak na štrbinovej lampe a taktiež sme pacientom v rámci Svetového týždňa galukómu poskytli informácie o tom, ako glaukómu (zelenému zákalu) predchádzať. Prišli ďalší nový pacienti, takže sme radi, že sa naša ambulancia rozrastá a môžeme tak pomôcť ďalším ľuďom. Celkovo hodnotím tento deň ako úspešný a už teraz sa tešíme na budúcoročnú účasť“
MUDr. Simona Bobáňová

Nepodceňujte prevenciu!
Nechajte si skontrolovať zrak našimi odborníkmi v ambulancií v Ružomberku.


Do ambulancie príjimame nových pacientov

 

Kontaktné údaje ambulancie

Adresa: Mostová 32 (medzi parkom Štefana Hýroša a Hotelom Kultúra)

Telefón: 044 / 562 18 93

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chráňte si svoj zrak.

Additional Info

  • sdo_type: VideoObject
  • sdo_name: Title of ...
  • sdo_description: Description of ..
  • sdo_duration: PT1M33S
  • sdo_contentUrl: http://www.example.com/video123.flv
  • sdo_embedUrl: http://www.example.com/videoplayer.swf?video=123
  • sdo_interactionCount: 1
Rate this item
(0 votes)

Blogs

more blogs