Title of ... Description of .. VideoObject

XXVII. Výročný kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti Šamorín

Monday, 16 January 2023 10:00
There is no translation available.

Tak ako každý rok aj túto jeseň sa konal tradičný Výročný kongres Slovenskej Oftalmologickej Spoločnosti, tentokrát v centre X bionic Sphere v Šamoríne v dňoch 20.10.2022 - 22.10.2022. Z Kliniky UVEA sa podujatia zúčastnili p. primár MUDr. Vida a naše lekárky MUDr. Benca Kapitánová, MUDr. Kureková, MUDr. Lörinc, MUDr. Péterová a MUDr. Prídavková.

 

 

Okrem pasívnej účasti, vďaka ktorej mohli naši lekári získať množstvo nových poznatkov a informácií z oftalmológie pre ich ďalšiu odbornú prax, reprezentovali naše pracovisko aj aktívnou účasťou MUDr. Benca Kapitánová (prednáška na tému OCT Pachymetria rohovky v diagnostike keratokónusu) a MUDr. Prídavková (poster na tému nemelanómové periokulárne nádory).

 

 

Problematika včasnej a správnej diagnostiky keratokónusu je v modernej oftalmológii často diskutovanou témou, nakoľko ide o progresívne ochorenie rohovky, ktoré postihuje obidve oči a typicky sa vyskytuje u mladých pacientov – najčastejšie v pubertemladom dospelom veku. Ochorenie má v pokročilých štádiách potenciál závažne negatívne ovplyvniť zrakovú ostrosť, pričom zmeny vznikajúce v rohovke sú nevratné. V prednáške MUDr. Benca Kapitánová poukázala na význam OCT zobrazenia rohovky v pachymetrických mapách, ktoré umožňujú zachytenie aj veľmi včasných štádií keratokónusu. Táto relatívne nová vyšetrovacia metóda teda prispieva k zlepšeniu prognózy pre záchranu videnia u pacientov s týmto ochorením.

 

 

Additional Info

  • sdo_type: VideoObject
  • sdo_name: Title of ...
  • sdo_description: Description of ..
  • sdo_duration: PT1M33S
  • sdo_contentUrl: http://www.example.com/video123.flv
  • sdo_embedUrl: http://www.example.com/videoplayer.swf?video=123
  • sdo_interactionCount: 1
Rate this item
(1 Vote)

Blogs

more blogs