Title of ... Description of .. VideoObject
MUDr. Viola Lešková

MUDr. Viola Lešková

Po ukončení štúdia na lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 1997 začala pracovať na očnej klinike v Banskej Bystrici. Špecializuje sa na ochorenia sietnice, diagnostiku a liečbu očných ochorení, ako aj na vekom podmienenú degeneráciu makuly a diabetickú retinopatiu.

Od roku 2009 sa aktívne zaoberá modernou intravitreálnou farmakologickou liečbou ochorení sietnice a laserovou liečbou sietnice.

niekoľko rokov pracuje ako investigátor na viacerých medzinárodných multicentrických klinických štúdiách. Je členkou Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej oftalmologickej spoločnosti.

MUDr.Katuščáková
Vďaka ľudskému prístupu Violky a ochote pomôcť, odchádzajú ľudia z jej ordinácie s pocitom, že majú všetky informácie v malíčku. Je rozvážna, pracovitá a výborná odborníčka najmä čo sa týka ochorení sietnice a sklovca.MUDr.Katuščáková
MUDr.KatuščákováVďaka ľudskému prístupu Violky a ochote pomôcť, odchádzajú ľudia z jej ordinácie s pocitom, že majú všetky informácie v malíčku. Je rozvážna, pracovitá a výborná odborníčka najmä čo sa týka ochorení sietnice a sklovca.MUDr.Katuščáková

Ďaľšie informácie

  • class: klinika
  • sdo_type: VideoObject
  • sdo_name: Title of ...
  • sdo_description: Description of ..
  • sdo_duration: PT1M33S
  • sdo_contentUrl: http://www.example.com/video123.flv
  • sdo_embedUrl: http://www.example.com/videoplayer.swf?video=123
  • sdo_interactionCount: 1