UVEA Mediklinik - Operácia krátkozrakosti

Infolinka: 043 / 401 2604 | E-mail: info@uvea.sk Zelená 1A, Martin 036 01



Klinika

Operácia krátkozrakosti

PRE KOHO JE OPERÁCIA URČENÁ?
Excimerový zákrok je najčastejšie vykonávaný a vhodný pre pacientov s krátkozrakosťou (myopiou) do hodnoty -9,0 (výnimočne i viac) dioptrií a veku nad 18 rokov. Využíva sa aj na odstránenie ďalekozrakosti (hypermetropie) u pacientov s dioptriami do +4,0 a veku nad 35 rokov. Na operáciu očí sú vhodní tiež pacienti s ľahkým a stredným stupňom astigmatizmu.

V ČOM SPOČÍVA LASEROVÁ OPERÁCIA?
Najdôležitejšia časť každej operácie laserom je fotoablácia. Ide o časť operácie, počas ktorej excimerový laser upraví povrch rohovky tak, že sa zmení jej optická mohutnosť, a teda aj dioptrická sila celého optického systému oka. Dôsledkom zmeny zakrivenia rohovky sa lúče svetla dopadajúce do oka opäť zbiehajú na sietnici, čím pacient získava ostré videnie.

GARANCIA DOŽIVOTNEJ ZÁRUKY
Pri všetkých metódach s použitím femtosekundového a excimerového lasera Vám ponúkame garanciu doživotnej záruky. To znamená, že pokiaľ sa Vám v budúcnosti zhorší zrak a objavia sa dioptrie smerom do mínusových hodnôt, refrakčnú chybu Vám bezplatne skorigujeme. Podrobnosti o doživotnej záruke tu.

NAJČASTEJŠIE METÓDY VYKONÁVANÉ LASEROM
Na klinike UVEA vykonávame viacero druhov laserových operácií. Líšia sa spôsobom odstránenia povrchovej časti rohovky, tzv. epitelu:

Operácia excimerovým laserom bez rezu do rohovky:
LASEK 6D, NO-TOUCH TRANS PRK 6D
+ nie je potrebné vykonávať rez do rohovkového tkaniva, menej invazívny zákrok
+ vhodné aj pri tenšej rohovke, vďaka čomu sa dajú korigovať aj vyššie dioptrie
+ menšie riziko vzniku syndrómu suchého oka
- nevýhodou je postupné vyostrovanie videnia
- dlhšia doba hojenia (2-4 dni), môžete pociťovať mierne dráždenie, pálenie

Operácia femtosekundovým a excimerovým laserom s rezom do rohovky:
LASIK, FEMTO LASIK 6DHD (s použitím metódy Z-Lasik)
+ rýchlejšia rehabilitácia videnia, skorší návrat do práce
+ ostré videnie v priebehu niekoľkých hodín od operácie
- možné riziko vzniku syndrómu suchého oka
- výkon nie je vhodný pre pacientov s tenkou rohovkou

Každý z týchto spôsobov má svoje výhody a nevýhody. Tú najvhodnejšiu Vám odporučí lekár na základe vyšetrenia.

AKO ZÁKROK PREBIEHA?
Pred zákrokom Vám spravíme kontrolné vyšetrenie a na oko nakvapkáme lokálne anestetikum pre zabezpečenie absolútne bezbolestného zákroku.

Priebeh zákroku sa skladá z troch fáz:
1. fáza - príprava rohovky na laserovú abláciu (odstránenie jej povrchovej časti, tzv. epitelu) vytvorením lamely alebo dočasným uvoľnením epitelu.
2. fáza - laserová fotoablácia excimerovým laserom, pri ktorej dochádza k odstráneniu potrebného množstva rohovkovej strómy. Počas tejto fázy sledujete svetelný bod nad Vami. Excimerový laser s pohybom oka vopred počíta, preto sa nemusíte obávať akéhokoľvek náhodného pohybu.
3. fáza - priloženie stromálnej alebo epiteliálnej lamely späť na operovanú zónu rohovky. V niektorých prípadoch sa na oko umiestni dočasná kontaktná šošovka pre rýchlejšiu regeneráciu a ochranu oka.

Napriek tomu, že operácia oboch očí netrvá viac než niekoľko minút (laserová časť len pár sekúnd), na celú procedúru, ktorá zahŕňa prípravu, výkon, pooperačné ošetrenie a poučenie je potrebné vyhradiť si 2-4 hodiny.

Referencie