UVEA Mediklinik - Liečba keratokonusu

Infolinka: 043 / 401 2604 | E-mail: info@uvea.sk Zelená 1A, Martin 036 01Klinika

Liečba keratokonusu

PRE KOHO JE TENTO ZÁKROK URČENÝ?
V súčasnosti sa pri keratokonuse, alebo po iných oslabeniach rohovky, kedy dochádzka ku vykleňovaniu jej oslabenej časti, najčastejšie využíva akcelerovaný crosslinking.

ČO JE TO KERATOKONUS?
Keratokonus je progresívne, obvykle obojstranné, dystrofické ochorenie rohovky charakterizované postupným stenčením a vyklenutím rohovky. Priebeh choroby je spojený s postupným zhoršovaním videnia, nárastom astigmatizmu (cylindrické dioptrie) a často aj so zmenami sférických dioptrií. Tie sa však v pokročilých štádiách veľmi ťažko dajú korigovať pomocou okuliarovej korekcie.

Zrakovú ostrosť je často možné do určitého štádia zlepšiť pomocou špeciálnych kontaktných šošoviek, tie však nemajú vplyv na progresiu ochorenia. Dnešné možnosti liečby sú oveľa širšie a ich vhodnosť záleží od štádia, v ktorom sa keratokonus nachádza.

AKO ZÁKROK PREBIEHA?
Operačnému zákroku predchádza dôkladné predoperačné vyšetrenie, ktoré absolvujete na našej klinike. Existujú dve možnosti výkonu operácie. S odstránením epiteliálnej časti rohovky alebo s jej ponechaním. Obidva postupy považujeme za správne a lekár na základe výsledkov vyšetrení vyberie ten najvhodnejší postup.

Výkon sa v oboch prípadoch vykonáva v lokálnej anestézii, čo Vám zabezpečí bezbolestný priebeh ošetrenia a maximálny komfort. Princíp crosslinkingu spočíva v ožiarení tkaniva rohovky ultrafialovým svetlom (UV-A lampou) po nasýtení 0,1% riboflavínom (vitamín B2). Na rohovku v päťminútových alebo kratších intervaloch kvapkáme roztok riboflavínu až do požadovaného nasýtenia rohovky.

Následne pokračujeme ožarovaním UV-A lampou po dobu 5 až 30 minút s pokračujúcou aplikáciou riboflavínu a lokálnych anestetík. Po ukončení ožarovania v prípade postupu s abráziou je na oko nasadená kontaktná šošovka, ktorá oko kryje najbližšie štyri dni. Celý výkon trvá približne 60 minút, vlastné ožarovanie rohovky ultrafialovým svetlom 5 až 30 minút.

AKÝ JE POOPERAČNÝ PRIEBEH A STAROSTLIVOSŤ?
V prípade operačného postupu bez abrázie epitelu rohovky môžete obvykle už na druhý deň po operácií pokračovať v každodennej pracovnej činnosti a bez obmedzenia vykonávať bežné úkony každodenného života.

Pri použití abrázie rohovky v prvých dňoch po zákroku môžete pociťovať slzenie, stredne až veľmi silné rezanie oka. Intenzita rezania závisí od vnímania bolesti pacienta. Nasledujúce týždne po zákroku si budete v domácej liečbe aplikovať očné kvapky podľa odporučenia lekára a chodiť na pravidelné kontroly, ktoré trvajú spravidla pol roka.

JE CROSSLINKING JEDINÝ SPOSOB LIEČBY KERATOKONU?
CXL sám o sebe keratokonus nelieči, ale spomaľuje, alebo zastavuje jeho progresiu. Jeho výhodou je kombinovateľnosť s inými metódami liečby, ako napríklad s implantáciou intrastromálnych prstencov, či nosením kontaktných šošoviek, v prípade záchytu v ranných štádiách s korekciou excimerovým laserom.

 

Referencie