MUDr. Lenka Jurečeková

Od roku 2001 pracuje ako praktický oftalmológ s bohatými skúsenosťami v diagnostike širokej škály očných ochorení s výraznejším zameraním na diagnostiku a liečbu glaukómového ochorenia.

MUDr. Juraj Halička, PhD.

Počas doktorandského štúdia intenzívne pracoval v neurovedeckom výskume a v tomto smere pokračuje aj naďalej. Na očnej klinike UVEA Mediklinik sa zaoberá výskumom a liečbou amblyopie pomocou 3D virtuálnej reality na zariadení Oculus Rift.

MUDr. Alexandra Sedláková

Je odborníčkou na diagnostiku a liečbu sietnice, laserovú koaguláciu a na intravitreálnu aplikáciu liečiv pri sietnicových ochoreniach.

MUDr. Rastislav Vida

Je špecialistom na diagnostiku a liečbu ochorení sietnice a sklovca, pričom od roku 2009 pracoval ako vitreoretinálny chirurg. Rutinne vykonáva operácie sivého zákalu a venuje sa aj refrakčnej laserovej chirurgii.

MUDr. Zuzana Majdová

Od októbra 2015 pracuje v UVEA mediklinik, kde sa venuje prevažne kontrole pacientov v pooperačnom období.

MUDr. Peter Žiak, PhD.

Zakladateľ a medicínsky riaditeľ očnej kliniky UVEA Mediklinik v Martine, MUDr. Peter Žiak, PhD., je jedným z najrenomovanejších očných lekárov na Slovensku. Doktor Žiak zasvätil oftalmológii viac než dvadsať rokov života.

MUDr. Iveta Katuščáková

Doktorka Iveta Katuščáková je odborníčka na excimer laserové zákroky, detskú oftalmológiu a operácie škúlenia (strabizmu). Okrem vysokej odbornosti je známa aj svojím milým a citlivým prístupom.

MUDr. Jaroslav Nikel

Dlhoročný odborník na sivý zákal a zákroky excimerovým laserom. Štúdium ukončil na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine v roku 1989 a povolanie očného chirurga vykonáva nepretržite od roku 2005.