Title of ... Description of .. VideoObject

Smartfón bude vedieť zmerať aj očný tlak

utorok, 15 marec 2016 11:30
Pre ľudí so zeleným zákalom (glaukómom) je kľúčové mať pod kontrolou vnútroočný tlak. Nádejou pre pacientov je špeciálny očný implantát, ktorý s pomocou smartfónu a vysielača dokáže sledovať tento tlak v ľubovoľnom čase. Pre ľudí so zeleným zákalom (glaukómom) je kľúčové mať pod kontrolou vnútroočný tlak. Nádejou pre pacientov je špeciálny očný implantát, ktorý s pomocou smartfónu a vysielača dokáže sledovať tento tlak v ľubovoľnom čase.

Pre ľudí so zeleným zákalom (glaukómom) je kľúčové mať pod kontrolou vnútroočný tlak. Nádejou pre pacientov je špeciálny očný implantát, ktorý s pomocou smartfónu a vysielača dokáže sledovať tento tlak v ľubovoľnom čase.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie patrí glaukóm k vôbec najčastejším príčinám slepoty na svete a odhaduje sa, že do roku 2020 spôsobí oslepnutie viac ako 11 miliónov ľudí. Zelený zákal spočiatku nenápadne poškodzuje zrakový nerv a sietnicu, čo vedie ku strate zorného poľa a poškodeniu zrakových funkcií. Je preto prirodzené, že sa tomuto ochoreniu venuje intenzívna pozornosť – výskum je zameraný jednak na hlbšie príčiny tohto ochorenia, súvisiace s mozgom, ale aj na vyvinutie účinnejšej kontroly ochorenia, ktorá by navyše bola pre pacientov pohodlná.

Hlavné nebezpečenstvo – vnútroočný tlak

Milióny ľudí bojujúcich s glaukómom musia pravidelne navštevovať očných špecialistov, aby mali pod kontrolou vyšší tlak vo vnútri oka. Je to nevyhnutné pre správnu liečbu aj odvrátenie rizika slepoty. Nadmerný vnútroočný tlak spôsobuje trvalú stratu špecifických buniek sietnice a degradáciu vlákna zrakového nervu. U väčšiny pacientov hladina vnútroočného tlaku koreluje s mierou poškodenia zraku. Preto je momentálne zníženie vnútroočného tlaku jedinou dostupnou liečbou glaukómu. To si vyžaduje opakované merania úrovne tlaku, čo kladie zvýšené nároky na spoluprácu medzi pacientom a lekárom.

Správne merať vnútroočný tlak je výzvou

Problémom kontroly vnútroočného tlaku, podobne ako pri meraní krvného tlaku, je jeho nestálosť. Mení sa zo dňa na deň, z hodiny na hodinu, pričom tu pôsobí veľké množstvo faktorov. Vnútroočný tlak môže byť ovplyvnený napríklad liekmi, držaním tela, iným akútnym ochorením, dokonca aj príliš tesne uviazanou kravatou.

Ak sú pacienti meraní v deň s nízkym tlakom, takýto test môže poskytnúť klamlivú predstavu o závažnosti ochorenia a nepriaznivo ovplyvniť liečbu. Naopak dlhodobejšie sledovanie vnútroočného tlaku umožňuje oftalmológom nastaviť lepšiu liečbu. Potvrdzuje to štúdia, ktorá ukázala, že ak sa monitoroval vnútroočný tlak počas celých 24 hodín, nielen jednorazovo, viedlo to k zmene liečby až u 80 % ľudí.

Nádej pre efektívnu kontrolu choroby

V tejto súvislosti vyvolal veľké očakávania očný implantát, ktorý vyvinuli vedci z americkej univerzity v Stanforde a z Izraela. Ten umožní pohodlné meranie vnútroočného tlaku priamo z domova, a to s pomocou smartfónu. Implantát je navrhnutý tak, že sa zmestí do štandardnej vnútroočnej šošovky, ktorá je pacientom s glaukómom voperovaná počas operácie sivého zákalu. Keďže sivý zákal a glaukóm sa často objavujú spoločne najmä u starších ľudí, takáto vnútroočná šosovka bude pri operácii sivého zákalu prínosom. Súčasťou implantátu je snímacia trubica s otvoreným koncom a s napusteným špeciálnym plynom.

(Detailný pohľad na implantát, v ktorom sa nachádza snímacia trubica. (Stanford/Quake Lab)

V prípade, ak stúpa vnútroočný tlak, do trubice je vtláčaná vnútroočná tekutina a spôsobuje tlak voči plynu. Ten je potom zmeraný špeciálnymi senzormi. Súčasťou zariadenia je aj čip a možnosť bezdrôtového prenosu, umožňujúci ovládanie cez aplikáciu v smartfóne. V prípade, ak sa takto zistený vnútroočný tlak dostane nad únosnú úroveň, pacient sa poľahky skontaktuje s lekárom a ten zasiahne.

Ďalšie vylepšenia v skorej budúcnosti

Implantát nijako nenarušuje zrak pacienta a nespôsobuje mu žiadne optické skreslenie. Mikrosenzor umožňuje bezdrôtové sledovanie jednotlivých štádií choroby. Vývoj ale pokračuje ďalej. Vedci napríklad hľadajú iné spôsoby, ako dostať implantát do oka, teda bez potreby operácie sivého zákalu. Vzhľadom na pomerne jednoduchú konštrukciu implantátusa predpokladá, že to bude ľahko dosiahnuteľné. Hlavnou ambíciou vedcov je vytvoriť zariadenie z takých materiálov, ktoré zvýšia jeho životnosť vo vnútri oka. Potom by mohli nasledovať klinické testy a po ich úspechu zavedenie do bežnej medicínskej praxe.

Ďaľšie informácie

  • sdo_type: VideoObject
  • sdo_name: Title of ...
  • sdo_description: Description of ..
  • sdo_duration: PT1M33S
  • sdo_contentUrl: http://www.example.com/video123.flv
  • sdo_embedUrl: http://www.example.com/videoplayer.swf?video=123
  • sdo_interactionCount: 1
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)