Title of ... Description of .. VideoObject

Pobyt v tme zlepšuje sluch, naopak to (zatiaľ) nefunguje

štvrtok, 10 júl 2014 13:00

Deti trpiace slepotou dokážu sluchom vnímať veci, ktoré iní ľudia nepočujú. Mozog mladého človeka je veľmi prispôsobivý a dokáže prepojiť jednotlivé obvody spracovávajúce zmyslové informácie. Pokusy na myšiach ukázali, že týždenný pobyt v tme vie zlepšiť sluch.

Výskumníkom z Marylandskej univerzity a z Univerzity Johnsa Hopkinsa v USA sa podarilo dokázať, že aj mozgy dospelých myší sú schopné nanovo prepojiť jednotlivé zmyslové obvody. Zistili, že ich mozog kompenzuje stratu zraku zlepšením sluchu.

(Neuróny (Emily Petrus a Amal Isaiah)

Výskumníci použili jednoduchú reverzibilnú techniku ​​simulácie slepoty. Dospelé myši s normálnym zrakom a sluchom umiestnili na 6 až 8 dní do úplnej tmy. Po ich návrate do normálneho cyklu svetla a tmy zostalo ich videnie nezmenené, ale počuli oveľa lepšie ako predtým. Tím vedcov zistil, že u myší, ktoré zažili simulovanú slepotu, sa fungovanie neurónov v časti stredného mozgu, ktorá má na starosti prenos zmyslových informácií, skutočne zmenilo. Rozdiel bol v rýchlosti neurónových prenosov aj v množstve nervových spojení medzi thalamom a sluchovou kôrou.

Minimalizácia zrakových vnemov po dobu jedného týždňa teda môže pozitívne ovplyvniť schopnosť mozgu spracovávať sluchové vnemy. Keďže centrá zmyslového spracovania sú u väčšiny cicavcov štruktúrované rovnakým spôsobom, zistené poznatky o súčinnosti zmyslov môžu byť užitočné aj pri odstraňovaní porúch sluchu u ľudí.

Naopak to nefunguje

Žiaľ, utlmením ostatných zmyslov sa nám zrak pravdepodobne nezlepší. Doposiaľ nie je známa skutočnosť, že by hluchí pacienti videli lepšie ako ostatní. Na druhej strane napr. sústredené počúvanie čiastočne vyraďuje vnímanie zrakových podnetov – typicky používanie mobilného telefónu počas šoférovania. Na krátky čas tak môže nastať aj stav podobný slepote.

Preto pri činnostiach náročných na zrak odporúčam pracovať v tichom prostredí bez rušivých vplyvov. Aby ste naozaj videli, čo robíte. :-)

Ďaľšie informácie

  • sdo_type: VideoObject
  • sdo_name: Title of ...
  • sdo_description: Description of ..
  • sdo_duration: PT1M33S
  • sdo_contentUrl: http://www.example.com/video123.flv
  • sdo_embedUrl: http://www.example.com/videoplayer.swf?video=123
  • sdo_interactionCount: 1
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)