Unikátna operácia femtosekundovým laserom na očnej klinike UVEA Mediklinik v Martine

štvrtok, 10 január 2013 00:00
Po operácii pacient vidí už najneskôr druhý deň tak dobre, že môže aj čítať. Celý úkon sa prevádza v lokálnej anestézii. Po operácii pacient vidí už najneskôr druhý deň tak dobre, že môže aj čítať. Celý úkon sa prevádza v lokálnej anestézii.

V očnom centre UVEA Medklinik sa konala unikátna operácia sivého zákalu femtosekundovým laserom. Tento úkon bol po prvýkrát vykonaný na Slovensku za pomoci laseru. Súkromné očné centrum UVEA Medklinik bolo otvorené v decembri 2012. V súčasnosti už prijíma pacientov a realizuje operácie. Každý záujemca môže využiť bezplatné poradenstvo a odborné vyšetrenie, kde mu bude odporučený najlepší možný typ zákroku. Centrum používa špičkové technológie.

V lekárskom tíme UVEA Mediklinik sú skúsení oftalmológovia s dlhoročnom praxou v mikrochirurgií oka na klinických pracoviskách. Medicínsky riaditeľ MUDr. Peter Žiak, PhD. vykonáva laserové očné operácie od r. 1994. V r. 2010 implantoval ako prvý na Slovensku na očnej klinike JLF UK a UN Martin asymetrickú bifokálnu vnútroočnú šošovku a tiež aditívnu tórickú vnútroočnú šošovku Sulcoflex. V r. 2012 implantoval ako prvý v SR tzv. trifokálnu vnútroočnú šošovku.

Prvá operácia sivého zákalu laserom na Slovensku

Operácie sivého zákalu s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky sú v súčasnosti najčastejšou operáciou oka, ročne je takto iba v SR operovaných viac ako 8 tisíc pacientov. Obvykle operáciu vykonáva pod operačným mikroskopom mikrochirurgickými nástrojmi lekár - operatér. Kvalita vykonania niektorých častí operácie súvisí so skúsenosťami a erudíciou operatéra a má priamy súvis s kvalitou pooperačného výsledku. Od roku 2010, kedy prišli na trh prvé femtosekundové lasery určené na operácie katarakty, je technicky možné kritické časti operácie sivého zákalu vykonať extrémne presne a rýchlo bez použitia chirurgických nástrojov laserom. Je to najnovšia a najmodernejšia metóda operácie sivého zákalu.

Femtosekundový laser dokáže prvotnú časť operácie previesť oveľa presnejšie a bezpečnejšie ako ľudská ruka. Precíznosť techniky je tu mimoriadne vysoká. Názov je odvodený od predpony Femto, ktorá znamená mocninu 10-15, čo vyjadruje dĺžku jedného pulzu tohto laseru. Operatér vidí naživo všetky úkony na monitore a vie presne nastaviť parametre zariadenia, ktoré v tomto prípade fragmentuje (naseká) jadro šošovky. Laserový lúč sa zaostrí do bodu, kde dôjde ku koncentrácii energie a tkanivo sa okamžite zmení na plyn. Tým vznikajú malé bublinky, ktoré ďalej pomáhajú v procese oddelenia tkaniva. Pre pacienta znamená táto metóda väčšiu bezpečnosť, samotný úkon trvá len niekoľko sekúnd. Následne pacient absolvuje druhú časť, kedy je na operačnej sále odsaté jadro šošovky pomocou ultrazvuku. Následne sa implantuje umelá šošovka vyrobená priamo na mieru.

Femtosekundový laser Victus na očnej klinike UVEA Mediklinik

Priamy dosah na kvalitu videnia má laserová metóda aj v tom, že šošovka je fragmentovaná mimoriadne presne, čo vedie k tomu, že po odsatí ultrazvukom je možné osadiť novú šošovku viac do stredu, tým pádom sa zvyšuje aj kvalita zraku. Po operácii pacient vidí už najneskôr druhý deň tak, že môže aj čítať. Celý úkon sa prevádza v lokálnej anestézii. Na svete je inštalovaných niekoľko stoviek takýchto zariadení, na Slovensku je len jediné - v Martine. Výhodou tohto prístroja je, že vie robiť aj zákroky metódou Femto Lasik a Intracor.

Intracor: veľmi jemný zákrok, pri ktorom nie je potrebný chirurgický rez na rohovke. Laser vytvára sériu mikroskopických krúžkov v podpovrchovej časti rohovky (stroma), tým sa mení jej zakrivenie pre kompenzáciu dioptrickej chyby - nebudete potrebovať okuliare na čítanie.

Femto Lasik: najmodernejšia metóda laserovej korekcie dioptrických vád - ďalekozrakosti a krátkozrakosti. Laser odstraňuje tkanivo podpovrchovej časti rohovky a tým sa menia aj dioptrické parametre (zakrivenie) rohovky.

Ohodnotiť túto položku
(7 hlasov)

Blogy

viac blogov