MUDr. Peter Žiak, PhD. Zakladateľ a medicínsky riaditeľ očnej kliniky UVEA Mediklinik, MUDr. Peter Žiak, PhD. je absolventom Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Pôsobí ako prednosta očnej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine, na ktorej pracuje už od ukončenia štúdia v roku 1989. Vďaka svojmu rozhľadu a skúsenostiam vie poskytnúť pacientovi to najlepšie, čo momentálne moderná oftalmológia ponúka. VideoObject