Title of ... Description of .. VideoObject
MUDr. Jaroslav Nikel

MUDr. Jaroslav Nikel

MUDr. Jaroslav Nikel

Absolvent Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, dlhoročný odborník na sivý zákal a ochorenia rohovky. Povolanie očného chirurga vykonáva na Slovensku nepretržite od roku 1992.

Zameriava sa na refrakčnú chirurgiu, excimer laserové operácie vykonáva už od roku 1995. Okrem refrakčných výkonov sa venuje operáciám sivého zákalu a transplantáciám rohovky.

Mnoho skúseností získal na očnej klinike F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, kde pôsobil do roku 2009. Je členom Slovenskej oftalmologickej spoločnosti.

MUDr. Rastislav Vida
Na jednej strane na slovo vzatý odborník, no na strane druhej človek, ktorý dokáže pacientovi príjemne odľahčiť vyšetrovanie aj neraz obávanú operáciu. Ako by sám povedal: „Take it easy!“MUDr. Rastislav Vida
MUDr. Rastislav VidaNa jednej strane na slovo vzatý odborník, no na strane druhej človek, ktorý dokáže pacientovi príjemne odľahčiť vyšetrovanie aj neraz obávanú operáciu. Ako by sám povedal: „Take it easy!“MUDr. Rastislav Vida

Ďaľšie informácie

  • class: klinika
  • sdo_type: VideoObject
  • sdo_name: Title of ...
  • sdo_description: Description of ..
  • sdo_duration: PT1M33S
  • sdo_contentUrl: http://www.example.com/video123.flv
  • sdo_embedUrl: http://www.example.com/videoplayer.swf?video=123
  • sdo_interactionCount: 1