UVEA Mediklinik - Operácia presbyopie

Infolinka: 043 / 401 2604 | E-mail: info@uvea.sk Zelená 1A, Martin 036 01Klinika

Operácia presbyopie

PRE KOHO JE TENTO ZÁKROK URČENÝ?
Liečebná metóda INTRACOR predstavuje jednu z možností korekcie presbyopie. Ponúka teda pomoc tým, ktorí používajú okuliare na čítanie. Pred operáciou je potrebné vykonať komplexné očné vyšetrenie, na základe ktorého sa dá zhodnotiť, či je pacient vhodný na tento typ zákroku.

Vhodným kandidátom je väčšinou pacient vo veku nad 45 rokov, s ľahkou ďalekozrakosťou t.j. hodnotou refrakcie do diaľky +0,5 až +1,25 sférických dioptrií a na čítanie +2,0 až +3,25 sférických dioptrií.

V ČOM SPOČÍVA PRINCÍP METÓDY INTRACOR?
Zákrok je vykonávaný femtosekundovým laserom, ktorého veľkou výhodou je prakticky okamžitý výsledok (videnie sa reálne zlepšuje do niekoľkých hodín po výkone). Operatér pomocou femtosekundového lasera vytvorí v strednej časti rohovky sériu sústredných mikroskopických krúžkov, čím sa docieli požadované mierne vyklenutie centrálnej časti rohovky a úprava optického systému oka.

Operácia si nevyžaduje použitie chirurgických nástrojov a jej veľkou výhodou je, že počas výkonu nedochádza k porušeniu povrchu rohovky alebo inej časti oka, čím sa minimalizuje riziko infekcie.

AKO ZÁKROK PREBIEHA?
Zákrok sa vykonáva ambulantne v lokálnej anestézii, kedy sú do oka aplikované anestetické kvapky pre zabezpečenie absolútne bezbolestného priebehu zákroku. Na rohovke operatér označí centrum zrenice a následne, po fixácií oka k optike femtosekundového laseru, vytvorí sériu niekoľkých mikroskopických krúžkov v strednej časti rohovky (stróma). Procedúra trvá asi 20 sekúnd.

Metóda INTRACOR je primárne monokulárna, to znamená, že sa vykonáva obvykle len na jednom oku, ktoré po výkone vidí lepšie na blízke vzdialenosti. U niektorých pacientov je možné výkon realizovať na oboch očiach, čo závisí najmä od pacientovej neuroadaptácie. Pacient ostáva po zákroku na klinike ešte 30 až 60 minút, je ambulantne skontrolovaný a následne odchádza poučený domov. Potrebné kontroly absolvuje podľa dohody s lekárom, kedy lekár sleduje stav operovaného oka.

Operácia presbyopie femtosekundovým laserom

Operácia presbyopie femtosekundovým laserom

AKÝ JE POOPERAČNÝ PRIEBEH A STAROSTLIVOSŤ?
Niekoľko hodín po zákroku pacient vidí na operované oko zahmlene. Videnie na blízko sa badateľne zlepšuje už 2 hodiny po zákroku. Obvykle už na druhý deň je možné pokračovať v bežnej pracovnej činnosti, pričom oko nie je bolestivé, môže však mierne slziť.

Metóda INTRACOR významne znižuje závislosť na okuliarovej korekcii pre videnie na blízko a strednú vzdialenosť. Nemožno vylúčiť, že za zhoršených svetelných podmienok (šero, noc) ale budete potrebovať okuliare na blízko. Toto je však normálny stav.

Pacientom odporúčame za dobrých svetelných podmienok okuliare nepoužívať, aby sa mozog adaptoval na nový optický stav a funkcie oka. Tento proces sa nazýva neuroadaptácia. U každého pacienta trvá rôzne dlho, obvykle však nie dlhšie ako tri mesiace.

JE METÓDA INTRACOR JEDINÉ MOŽNÉ RIEŠENIE?
Existujú aj iné možnosti korekcie presbyopie. Ak nie ste vhodný kandidát pre metódu INTRACOR, je možné u nás použiť iný typ výkonu – možnosťou je metóda CLE, výmena šošovky z refrakčných dôvodov, nosenie okuliarov na čítanie alebo multifokálne kontaktné šošovky.

Referencie