UVEA Mediklinik - Liečba tupozrakosti

Infolinka: 043 / 401 2604 | E-mail: info@uvea.sk Zelená 1A, Martin 036 01Klinika

Liečba tupozrakosti

PRE KOHO JE TÁTO LIEČBA URČENÁ?
Amblyopia trápi približne 2 – 5 percent svetovej populácie. Definujeme ju ako zníženie zrakovej ostrosti spôsobenej rozdielnymi refrakčnými vlastnosťami, opacitami médií alebo škúlením očí, kedy mozog aktívne potláča informácie prichádzajúce z postihnutého oka. Amblyopické oko je inak úplne zdravé a nemá štrukturálnu zmenu, ktorá by mu bránila vo fyziologickej funkcii. Tupozrakosť vzniká najmä v detstve, kedy prebieha vývoj miesta najostrejšieho videnia (makula).

Oči sa snažia tento stav kompenzovať zaostrovaním na blízko (akomodáciou), čím zároveň vzniká škúlenie. Aby mozog zabránil dvojitému videniu, „vypne“ informácie prichádzajúce z jedného (obvykle horšieho) oka. Niekedy býva toto videnie sprevádzané bolesťami hlavy.

AKO LIEČBA PREBIEHA?
Liečba tupozrakosti má dve varianty - konvenčné cvičenia s rôznymi pomôckami alebo kombinované cvičenia, ktoré obsahujú aj tréning s virtuálnou realitou Oculus Rift. Výber liečby zvolí lekár / optometrista na základe vyšetrenia.

Konvenčná liečba sa určuje na základe stavu, v akom sa oči nachádzajú. Trénuje sa tu hlavne spolupráca oko-ruka. Pacientom, kde je čiastočná spolupráca očí sa zadávajú najmä cviky, pri ktorých dochádza k tréningu okohybných pohybov, čím sa táto spolupráca zlepšuje.

Liečba virtuálnou realitou obsahuje cvičenia doplnené o sedenia s okuliarmi Oculus Rift, ktoré sú napojené na počítač. Počas tréningu pacient používa metódu dichoptického videnia - v prístroji sa mu zobrazujú dva z časti pozmenené obrazy - teda jedným okom vidí iný obraz ako druhým.

 
d
Priebeh liečby tupozrakosti

Počas hry sa do pozerania zapája najmä oko trpiace amblyopiou a zároveň sa pacient učí používať obidve oči naraz. V porovnaní s klasickou okluzívnou terapiou ide o výrazný posun v binokulárnom videní - kedy pacient používa obidve oči naraz. Jedno tréningové sedenie trvá 40 - 60 minút.

Súčasťou terapie je dôsledná korekcia vyvolávajúceho činiteľa amblyopie:

  • Pokiaľ ide o strabizmus (škúlenie), je podľa veku vhodné v úvode vykonať chirurgickú úpravu okohybných svalov, až potom trénovať tupozraké oko.
  • Pokiaľ má pacient rozdielne dioptrie na obidvoch očiach, je nutné v čase terapie nosiť okuliarovú korekciu, resp. pri rozdiele dioptrií o viac ako 2D už nie je možné použiť okuliare, je nutné voliť korekciu kontaktnými šošovkami.

ČO MÔŽEM OČAKÁVAŤ PO UKONČENÍ LIEČBY?
Liečba si vyžaduje aktívny prístup pacienta, hlavne dodržiavanie termínov sedení a ich dĺžku. Napriek tomu, najmä v závažných prípadoch amblyopie, kedy je centrálna zraková ostrosť na začiatku terapie horšia ako 5/50 a/alebo pacient trpí strabizmom - škúli, sa výsledky so zlepšením zraku nemusia dostaviť alebo môžu byť iba minimálne. Pozitívne výsledky sa prejavia najmä v zlepšení centrálnej zrakovej ostrosti - vnímania ostrosti textov, v periférnom a v priestorovom videní. Pre maximálne zlepšenie bude v niektorých prípadoch nutné liečbu opakovať.

PRE KOHO TÁTO METÓDA NIE JE VHODNÁ?

  • Zariadenia na zobrazovanie virtuálnej reality nemôžu používať ľudia s epilepsiou.
  • Tréning vo virtuálnej realite nemôžu používať pacienti so silnou kinetózou, napr. ktorým je zle pri jazde autobusom, autom, loďou a.i.
  • Tréning nie je vhodný pre deti v predškolskom veku, mladšie ako 6 rokov. V osobitý prípadoch, kedy dieťa už má skúsenosti s hraním počítačových hier, môže dieťa vizuálny tréning podstúpiť.
  • Tréning nie je vhodný pre ľudí, ktorí nie su schopní nosiť okuliarovú korekciu, resp. kontaktné šošovky počas celej fázy terapie.
  • V tejto fáze nie je dichoptický tréning vhodný pre škúliacich pacientov.

Referencie