UVEA Mediklinik - Predoperačné vyšetrenie

Infolinka: 043 / 401 2604 | E-mail: info@uvea.sk Zelená 1A, Martin 036 01Klinika

Predoperačné vyšetrenie

Vyšetrenie je vrátane pohovoru s lekárom, ktorý na základe kompletne vykonaných vyšetrení a ich výsledkov navrhne vhodný operačný zákrok alebo liečbu. Platnosť vyšetrenia je 3 mesiace.

Predoperačné vyšetrenie prebieha približne dve hodiny, obsahuje:

 • vyšetrenie refrakcie autorefraktometrom
 • zmeranie počtu endotelových buniek spekulárnym mikroskopom
 • vyšetrenie zrakovej ostrosti pomocou skúšobných sklíčok a foropterom
 • zmeranie vnútroočného tlaku tonometrom
 • vyšetrenie topografie rohovky
 • podľa diagnózy wavefront analýza aberometrom
 • nasleduje biometria a test slzného filmu

Ďalšie vyšetrenia sú vykonané v mydriáze pri rozšírených zreničkách

 • vyšetrenie zadných a predných štruktúr oka pomocou OCT
 • autorefraktometria, vyšetrenie štrbinovou lampou
 • vyšetrenie očného pozadia oftalmoskopom

V prípade potreby ultrasonografického vyšetrenia

 • vyšetrenie očného pozadia fundus kamerou
 • fokometria - meranie dioptirí v okuliaroch

Referencie