UVEA Mediklinik - MUDr. Zuzana Majdová

Infolinka: 043 / 401 2604 | E-mail: info@uvea.sk Zelená 1A, Martin 036 01Klinika

MUDr. Zuzana Majdová

Doktorka Zuzana Majdová ukončila vysokoškolské štúdium v roku 2013 na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Po skončení štúdia nastúpila na Očnú kliniku vo FNsP Žilina,kde pôsobila rok. Následne odišla na ročné pracovné víza do Kanady, kde naberala nové skúsenosti pri práci s ľuďmi z rôznych kultúr z celého sveta. Od októbra 2015 pracuje v UVEA Mediklinik, kde sa venuje prevažne kontrole pacientov v pooperačnom období.

Predstavenie: MUDr. Zuzana Majdová

Predstavenie: Zuzana Majdová