UVEA Mediklinik - Doživotná záruka - dokorekcia

Infolinka: 043 / 401 2604 | E-mail: info@uvea.sk Zelená 1A, Martin 036 01Poradňa Facebook

Doživotná záruka - dokorekcia

V rámci štandardnej starostlivosti poskytuje očná klinika UVEA Mediklinik svojim pacientom, ktorí absolvovali na našej klinike laserovú operáciu očí metódou LASIK (femtosekundovým laserom) alebo LASEK (excimerovým laserom), doživotnú záruku. Kvalitu zákrokov garantuje predovšetkým odbornosť nášho lekárskeho personálu a najmodernejšie technologické vybavenie kliniky.

Kedy je možná bezplatná dokorekcia zraku

U väčšiny pacientov sa podarí dosiahnuť takú korekciu zrakovej chyby, ktorá pacienta úplne zbaví potreby nosiť okuliare alebo kontaktné šošovky. Refrakčné operácie však majú svoje limity. Výnimočne dochádza k prípadom, kedy úplná korekcia zraku nie je možná. Zväčša sa to týka pacientov s tenkou rohovkou, suchým okom, alebo niektorými očnými chorobami. V takom prípade môžu naši lekári v závislosti od stavu oka navrhnúť čiastočnú korekciu. Našou prioritou je zdravie pacienta a bezpečnosť každého zákroku. Akákoľvek dodatočná korekcia zraku potrebná na úpravu dioptrického stavu vašich očí realizovaná rovnakým spôsobom a vybavením je v našom zariadení poskytovaná bezplatne.

Kvalitná pooperačná starostlivosť je pre nás samozrejmosťou

V rámci doživotnej záruky poskytuje UVEA Mediklinik v súvislosti s laserovým zákrokom bezplatné kontrolné vyšetrenia, do pol roka po zákroku. Je veľmi dôležité, aby sa pacient v pooperačnom období riadil pokynmi lekárov. Ak má zákrok priniesť očakávaný výsledok a nemá dôjsť k žiadnym pooperačným komplikáciám, je nevyhnutné zodpovedne užívať predpísané lieky, dodržiavať pooperačné inštrukcie a absolvovať všetky kontrolné vyšetrenia.

Doživotná záruka sa vzťahuje výhradne na refrakčný zákrok

Nárok na záruku zaniká v prípade úrazov ovplyvňujúcich stav rohovky ako aj v prípade ochorení prekonaných v období po laserovej operácii, ktoré môžu mať dopad na kvalitu zraku (napr. autoimunitné ochorenie, epilepsia, diabetes a ďalšie). S pribúdajúcim vekom môže dôjsť k výskytu rôznych na sebe nezávislých porúch videnia, ktoré nesúvisia s refrakčným zákrokom, ako sú napríklad zelený zákal (glaukóm), šedý zákal (katarakta), presbyopia, zmeny stavu rohovky a ďalšie, čo môže takisto viesť k zániku záruky. Základnou podmienkou doživotnej záruky je dôkladné dodržiavanie pooperačného režimu a absolvovanie kontrolných vyšetrení výhradne v zariadení UVEA Mediklinik.