UVEA Mediklinik - Škúlenie (strabizmus)

Infolinka: 043 / 401 2604 | E-mail: info@uvea.sk Zelená 1A, Martin 036 01Poradňa Facebook

Škúlenie (strabizmus)

Škúlenie nie je len kozmetická chyba, ale sprevádza ho porucha zraku. U detí je najčastejšou poruchou refrakčná chyba, konkrétne ďalekozrakosť. Ak sa z nejakej príčiny jedno oko odchyľuje od rovnobežného postavenia, „zabieha“, nie je to len problém oka, ale aj nervovej dráhy a zrakového centra v mozgu. Škúliace oko totiž zaostane vo vývoji, obraz sa v ňom vytvára na inom mieste, preto nie je kvalitný. Približne do pol roka veku sa škúlenie ešte nepovažuje za problém, pretože toľko trvá, kým sa okohybné svaly skoordinujú.

Rozlišujeme dynamický a paralytický strabizmus

Príčinou dynamického je porucha tzv. binokulárneho (oboma očami) videnia a vyznačuje sa neobmedzenou pohyblivosťou a rovnakým uhlom škúlenia vo všetkých pohľadových smeroch. Vyskytuje sa výlučne v detskom veku. Porucha binokulárnych funkcií často spôsobí trvalé zhoršenie mnohých zrakových funkcií a je aj prekážkou pri voľbe povolania. Paralytický strabizmus vzniká následkom celého radu vrodených alebo získaných ochorení a vyznačuje sa obmedzenou pohyblivosťou oka a menlivým uhlom škúlenia. Môžeme sa s ním stretnúť tak u detí, ako aj u dospelých.

Asi 75 % prípadov škúlenia sa prejaví medzi druhým až štvrtým rokom života. V liečbe sa využíva  korekcia refrakčných chýb pomocou vhodných okuliarov, pri tupozrakosti metóda známa ako oklúzia - prekrytie zdravého oka, niekedy rozkvapkávanie, špeciálne cvičenia, a v niektorých prípadoch je potrebná operácia. Pri operácii sa nezasahuje priamo do oka, ale upravuje sa dĺžka alebo poloha okohybných priamych aj šikmých svalov tak, aby výsledkom bolo rovnobežné postavenie očí. K najmodernejším technikám patrí technika nastaviteľných stehov (používa sa u dospelých pacientov), ktorá umožňuje po ukončení operácie bezbolestne dotiahnuť alebo povoliť okohybné svaly tak, aby sa docielilo rovnobežné postavenie očí. Asi 40 % prípadov škúlenia sa upraví konzervatívnou liečbou, čiže bez operácie.