UVEA Mediklinik - Liečba zeleného zákalu a sietnice

Infolinka: 043 / 401 2604 | E-mail: info@uvea.sk Zelená 1A, Martin 036 01Klinika

Liečba zeleného zákalu a sietnice

Zákrok Cena
Pars plana vitrektómia - ochorenia sklovca 1.050 €
Pars plana vitrektómia - ochorenia makuly alebo amócie sietnice 1.950 €
Laserová iridotomia pre liečbu zeleného zákalu s úzkym uhlom 170 €